e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31.10. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

253

55

59

58

34

24

-

1

249

Wydział II

412

81

130

130

31

99

86

-

363

Wydział III

291

107

105

102

31

71

51

3

293

RAZEM

956

243

294

290

96

194

137

4

905

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu