e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004 z późn.zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie informuje, iż posiada zbędne składniki majątku ruchomego (książki)  z  przeznaczeniem do:

  1. nieodpłatnego przekazania,
  2. sprzedaży, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnika w sposób określony w pkt. 1,
  3. zbycia w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnika w sposób określony w pkt. 1 i 2.

Wykaz składników majątkowych uznanych za zbędne stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.Informacje o artykule
Historia zmian artykułu