e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 05. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

319

115

108

74

34

-

326

Wydział II

860

147

152

97

55

2

855

Wydział III

484

127

123

64

59

-

488

RAZEM

1663

389

383

235

148

2

1669


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu