e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 07. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

319

156

72

30

42

-

403

Wydział II

882

150

96

58

38

2

936

Wydział III

508

134

84

60

24

-

558

RAZEM

1709

440

252

148

104

2

1897


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu