e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 08. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

403

168

42

9

33

-

529

Wydział II

936

174

33

15

18

-

1077

Wydział III

558

82

25

13

12

-

615

RAZEM

1897

424

100

37

63

-

2221

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu