e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 09. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

529

129

83

35

48

-

575

Wydział II

1077

176

124

66

58

3

1129

Wydział III

615

102

65

33

32

-

652

RAZEM

2221

407

272

134

138

3

2356


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu