e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 10. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

575

100

62

47

15

-

613

Wydział II

1129

158

170

109

61

4

1117

Wydział III

652

82

124

83

41

-

610

RAZEM

2356

340

356

239

117

4

2340


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu