e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 11. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

613

117

91

75

16

-

639

Wydział II

1117

114

178

147

31

-

1053

Wydział III

610

91

163

64

99

-

538

RAZEM

2340

322

432

286

146

-

2230


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu