e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator informatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Menu

Publikowane informacje zgromadzone są w menu głównym znajdującym się po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami. Użytkownik strony wybiera określoną informację z wybranej pozycji menu, której wyświetlanie nastąpi w głównym oknie strony. W dolnej części z każdej z podstron znajduje się ikona „wydrukuj” pozwalająca na natychmiastowe wydrukowanie treści strony. Kliknięcie na górny baner z napisem „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie” na podstronach BIP spowoduje wyjście z Biuletynu i powrót do strony głównej WSA w Lublinie.  

Logo BIP

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

Wyszukiwanie

Na stronie głównej znajduje się moduł umożliwiający szybkie wyszukiwanie żądanych informacji na stronie. Szukany tekst należy wpisać w pole wyszukiwania, a następnie nacisnąć przycisk „wyszukaj” lub klawisz Enter, po czym wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie w polu głównym na stronie.

Stopka

Na dole każdej strony Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się odnośnik, w którym wyświetlane są w ramce informacje o artykule zawierające: autora artykułu, kto go zamieścił, datę ostatniej aktualizacji, przyczynę zmiany oraz ilość odsłon artykułu. Poniżej znajduje się odnośnik „Historia zmian artykułu” po kliknięciu którego otrzymamy listę wszystkich wersji bieżącego artykułu.

 

 

 Informacje o artykule

 

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator informatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Menu

Publikowane informacje zgromadzone są w menu głównym znajdującym się po lewej stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami. Użytkownik strony wybiera określoną informację z wybranej pozycji menu, której wyświetlanie nastąpi w głównym oknie strony. W dolnej części z każdej z podstron znajduje się ikona „wydrukuj” pozwalająca na natychmiastowe wydrukowanie treści strony. Kliknięcie na górny baner z napisem „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie” na podstronach BIP spowoduje wyjście z Biuletynu i powrót do strony głównej WSA w Lublinie.  

Logo BIP

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

Wyszukiwanie

Na stronie głównej znajduje się moduł umożliwiający szybkie wyszukiwanie żądanych informacji na stronie. Szukany tekst należy wpisać w pole wyszukiwania, a następnie nacisnąć przycisk „wyszukaj” lub klawisz Enter, po czym wyświetli się lista stron zawierających wyszukiwane wyrażenie w polu głównym na stronie.

Stopka

Na dole każdej strony Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się odnośnik, w którym wyświetlane są w ramce informacje o artykule zawierające: autora artykułu, kto go zamieścił, datę ostatniej aktualizacji, przyczynę zmiany oraz ilość odsłon artykułu. Poniżej znajduje się odnośnik „Historia zmian artykułu” po kliknięciu którego otrzymamy listę wszystkich wersji bieżącego artykułu.

 

 

 Informacje o artykule


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu