e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Wydział III

 

Do Wydziału III należą sprawy z zakresu:

 • cen,
 • dróg,
 • kolei,
 • lotnictwa,
 • żeglugi,
 • działalności gospodarczej,
 • ludności,
 • geologii i górnictwa,
 • energetyki,
 • czynności i zajęć,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • jakości,
 • telemediów,
 • ceł,
 • broni i materiałów wybuchowych,
 • spraw kapitałowych i bankowości,
 • innych,
 • własności przemysłowej,
 • funduszy emerytalnych,
 • ubezpieczeń zdrowotnych,
 • subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych,
 • geodezji i kartografii,
 • edukacji,
 • pracy,
 • zdrowia,
 • spraw mieszkaniowych,
 • obronności,
 • samorządu terytorialnego,
 • cudzoziemców,
 • zatrudnienia.

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzeczeń Sądu, innych interpretacji, bezczynności organów administracji publicznej oraz przewlekłości postępowania administracyjnego należą do poszczególnych wydziałów, jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej.

 

Sędziowie Wydziału III

Jerzy Marcinowski - sędzia NSA - Przewodniczący Wydziału

Jerzy Drwal sędzia WSA
Robert Hałabis sędzia WSA
Ewa Ibrom sędzia WSA
Jadwiga Pastusiak sędzia WSA
Anna Strzelec sędzia WSA
Iwona Tchórzewska sędzia WSA

 

 

 

 

 

 

 Referendarze Wydziału III

Anna Puton - Mazurkiewicz - starszy referendarz sądowy

 

Kierownik Sekretariatu:
Beata Walkiewicz
tel. 81 53 10 733
fax 81 53 10 710
e-mail: wydzial.trzeci@lublin.wsa.gov.pl


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu