Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Prezes WSA:
 sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak
Sekretariat:
tel. 81 53 10 700
fax 81 53 10 710
e-mail: sekretariat@lublin.wsa.gov.pl

Wiceprezes WSA:
sędzia WSA Grzegorz Wałejko
Sekretariat:
tel. 81 53 10 703
fax  81 53 10 748

 

Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy:
sędzia WSA Grzegorz Wałejko
Sekretariat: tel 81 53 10 703
tel. kom. 691 066 767
fax  81 53 10 748
e-mail: rzecznik.prasowy@lublin.wsa.gov.pl

Kierownik Sekretariatu WIS:
Marzanna Lech
tel. 81 53 10 750
fax  81 53 10 710
e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

 

      Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania ze zm. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie dzieli się na trzy wydziały orzecznicze, oznaczone liczbami rzymskimi I, II i III.

Wydział I
Przewodniczący Wydziału I:
sędzia WSA Halina Chitrosz-Roicka
Kierownik Sekretariatu Wydziału I:
Joanna Soczyńska
tel. 81 53 10 711
fax 81 53 10 710
e-mail: wydzial.pierwszy@lublin.wsa.gov.pl

Wydział II
Przewodniczący Wydziału II:
sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak
Kierownik Sekretariatu Wydziału II:
Małgorzata Duda
tel. 81 53 10 722
fax 81 53 10 710
e-mail: wydzial.drugi@lublin.wsa.gov.pl

Wydział III
Przewodniczący Wydziału III:
sędzia NSA Jerzy Marcinowski
Kierownik Sekretariatu Wydziału III:
Beata Walkiewicz
tel. 81 53 10 733
fax 81 53 10 710
e-mail: wydzial.trzeci@lublin.wsa.gov.pl

 

Dyrektor:
Małgorzata Domańska
Sekretariat:
tel. 81 53 10 703
fax  81 53 10 748
e-mail: dyrektor@lublin.wsa.gov.pl

 

Oddział Finansowo - Budżetowy
Kierownik Oddziału/Główny Księgowy:
Izabela Banaszek
tel. 81 53 10 707
fax 81 53 10 710
e-mail: ksiegowosc@lublin.wsa.gov.pl

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału:
Jolanta Postój
tel. 81 53 10 708
fax 81 53 10 710
e-mail: kadry@lublin.wsa.gov.pl


Oddział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik Oddziału:
Zbigniew Bydler
tel. 81 53 10 740
fax 81 53 10 710
e-mail: administracja@lublin.wsa.gov.pl


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu