e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie dysponuje majątkiem, w którego skład wchodzi:

  1. Nieruchomość położona w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 40, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą Nr 162806, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 3700 m2.

  2. Wyposażenie biurowe niezbędne w pracy sądu.

  3. Dwa samochody osobowe.

 

 

zdjęcje gmachu


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu