e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza zlokalizowana na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) umożliwia składanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a także w sprawach z zakresu udostępnienia informacji publicznej oraz w sprawach dotyczących skarg i wniosków.

Dokumenty elektroniczne dostarczane za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej powinny być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie dostępna jest pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/wsalublin

Adres skrytki: /wsalublin/SkrytkaESP

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu