SKARGA

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

może być wniesiona przez każdego, kto ma w tym interes prawny (a także prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizację społeczną) - art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)
w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1);
po wyczerpaniu środków zaskarżenia (chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich - art. 52);
za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54).

Skarga powinna zawierać:

Do skargi należy dołączyć:

Stronę wnoszącą skargę (obecnie za pośrednictwem organu) wzywa się od uiszczenia opłaty (także gdy skarga jest wniesiona przez adwokata czy radcę prawnego) w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

W razie bezskutecznego upływu tego terminu skarga podlega odrzuceniu - art. 220.

Skargę można opłacić w kasie sądu w godzinach od 8.00 do 14.00 lub na konto bankowe - NBP Oddział Okręgowy w Lublinie 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000 końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych (art. 219).Autor artykułu: Piotr Roczniak
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-12-17 09:47:06


SKARGA

do wojewódzkiego sądu administracyjnego

może być wniesiona przez każdego, kto ma w tym interes prawny, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz organizację społeczną w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym - art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1); po wyczerpaniu środków zaskarżenia chyba, że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 52); za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54).

Skarga powinna zawierać (art. 46 i art. 57):

Do skargi należy dołączyć:

Stronę wnoszącą skargę wzywa się do uiszczenia opłaty (także gdy skarga jest wniesiona przez adwokata czy radcę prawnego) w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu skarga podlega odrzuceniu (art. 220).

Skargę można opłacić:

1) w kasie sądu w godzinach od 7.15 do 13.00,

2) na konto bankowe - NBP Oddział Okręgowy w Lublinie 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000.

Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych (art. 219).Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2016-04-19 08:16:31
Przyczyna zmiany: Aktualizacja


SKARGA

do wojewódzkiego sądu administracyjnego

może być wniesiona przez każdego, kto ma w tym interes prawny, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz organizację społeczną w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym - art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1); po wyczerpaniu środków zaskarżenia chyba, że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 52); za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54).

Skarga powinna zawierać (art. 46 i art. 57):

Do skargi należy dołączyć:

Stronę wnoszącą skargę wzywa się do uiszczenia opłaty (także gdy skarga jest wniesiona przez adwokata czy radcę prawnego) w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu skarga podlega odrzuceniu (art. 220).

Skargę można opłacić:

1) w kasie sądu w godzinach od 7.15 do 13.00,

2) na konto bankowe - NBP Oddział Okręgowy w Lublinie 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000.

Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych (art. 219).Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:52:44
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego