SKARGA KASACYJNA

do Naczelnego Sądu Administracyjnego - art. 173 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)

może być wniesiona

Uzasadnienie wyroku sporządza się:Autor artykułu: Piotr Roczniak
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-12-17 10:59:26


SKARGA KASACYJNA

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) może być wniesiona:

       Uzasadnienie wyroku sporządza się:

 Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2016-04-19 08:22:26
Przyczyna zmiany: Aktualizacja


SKARGA KASACYJNA

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) może być wniesiona:

       Uzasadnienie wyroku sporządza się:

 Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:54:51
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego