SKARGA KASACYJNA

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) może być wniesiona:

       Uzasadnienie wyroku sporządza się:

 
autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:54:51
ilość wersji: 3
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego
Ilość wyświetleń artykułu: 8947
Ilość wyświetleń wszystkich stron: 1791041

Historia zmian artykułu