ZAŻALENIE

do Naczelnego Sądu Administracyjnego

przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

a także na postanowienia, których przedmiotem jest:

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Zażalenie powinno zawierać:

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego (w sprawach obowiązków podatkowych) oraz rzecznika patentowego (w sprawach własności przemysłowej), chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, profesor, albo doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną albo gdy zażalenie wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 194 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198)Autor artykułu: Piotr Roczniak
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2007-12-17 11:00:26


ZAŻALENIE

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

a także na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2).

Zażalenie powinno zawierać (art. 194 § 3):

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej, chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. , poz. 270 ze zm.).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198):Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił:
ostatnia aktualizacja: 2016-04-19 08:23:27
Przyczyna zmiany: Aktualizacja


ZAŻALENIE

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

a także na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2).

Zażalenie powinno zawierać (art. 194 § 3):

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej, chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198):Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 13:55:15
Przyczyna zmiany: zmiana aktu prawnego


ZAŻALENIE

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

a także na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2).

Zażalenie powinno zawierać (art. 194 § 3):

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej, chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198):Autor artykułu: Marta Wawrzecka
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2016-08-11 14:17:22
Przyczyna zmiany: kosmetyka