WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

Dnia 03.07.2012 r.

 

Nr Prez/Adm-242/3/12

WYKONAWCY

zainteresowani udziałem

w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowego dla WSA w Lublinie”

 

W zawiązku z otrzymaniem prośby o udzielenie odpowiedzi na pytanie do SIWZ złożone
w niniejszym postępowaniu, Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedź:

 

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza samochód z układami:

- ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD)

- IVD (ESP + TA) – elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) z układem kontroli trakcji (TA) oraz układem wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) zamiast układów wymienionych w specyfikacji technicznej zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza samochód z układami opisanymi powyżej jako systemy równoważne do opisanych w załączniku nr 3 Specyfikacja Techniczna do SIWZ.

 

 

 

 

                                                         ………………………………….

                                                                                          

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu