e-Wokanda stanowi skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Prezesa NSA nr 8 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy druków przeznaczonych do rutynowych czynności w sądach administracyjnych (załącznik nr 75).
"Wokanda elektroniczna WSA w Lublinie

Autor artykułu: Zbigniew Niedźwiedź
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2015-03-17 15:54:41


e-Wokanda stanowi skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Prezesa NSA nr 8 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy druków przeznaczonych do rutynowych czynności w sądach administracyjnych (załącznik nr 75).

Wokanda elektroniczna WSA w Lublinie zawiera informacje o rozprawach, które zostały już wyznaczone.

Autor artykułu: Zbigniew Niedźwiedź
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2015-03-17 15:57:22
Przyczyna zmiany: poprawka